oiko

25. september 2015

OIKONET konferencia "Global Dwelling"

Príprava druhej medzinárodnej konferencie projektu OIKONET už začala. Viac informácií k podujatiu nájdete na anglickej verzii stránky, keďže rokovacím jazykom konferencie bude angličtina.

OIKONET je európsky projekt spolufinancovaný EACEA, zameraný na štúdium súčasného bývania z multidisciplinárnej a globálnej perspektívy. Zahŕňa viacero hľadísk, ktoré podmieňujú formy bývania v dnešných spoločnostiach: architektonické, urbanistické, environmentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne.

Konferencia

Prvá konferencia projektu bola organizovaná Školou architektúry La Salle v septembri 2014 a tretia sa bude konať na University of Central Lancashire (UCLan) vo Veľkej Británii v roku 2016. Druhá konferencia, ktorá bude na FA STU v Bratislave, sa zameria na stratégie a mechanizmy regenerácie urbánnych štruktúr a bývania, ktoré sú použité na zlepšenie existujúcich životných podmienok v mestských oblastiach po celom svete. Konferencia sa bude zaoberať vpylvmi integrovaných prístupov založených na návrhu a implementácii stratégií pre regeneráciu komunít na sociálnej, ekonomickej a environmentálnej úrovni. Pozývame výskumných pracovníkov, pedagógov, predstaviteľov samospráv či komunít, ktorí sa podieľajú na výskume, navrhovaní a realizácii stratégií regeneracie bývania.  Témy  nájdete na anglickej verzii stránky...

Kľúčové prednášky budú mať Becky Tunstall a Aseem Inam.

Vedecký výbor

Ponúknuté abstrakty a postre posúdia členovia vedeckého výboru:
Adriana Diaconu, IUG (Institut d’Urbanisme de Grenoble), University Pierre Mendès-France, Grenoble, France
Maartje van Eerd, Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS),  The International Institute for Urban Management of Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
Karim Hadjri, The Grenfell-Baines School of Architecture, Construction and Environment (GBACE), University of Central Lancashire (UCLan), UK
Gregor Herda, UN-Habitat
Viera Joklova, Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Tatjana Mrdenovic, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Leandro Madrazo, School of Architecture La Salle, Ramon Llull University, Barcelona, Spain
Henrich Pifko, Faculty of Architecture, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Johan Verbeke, Faculty of Architecture, KU-Leuven, Leuven, Belgium

Dôležité termíny

Ponúknutie abstraktov: 15. apríla 2015
Oznámenie o prijatí: 30. apríla 2015
Odovzdanie príspevku: 15. júna 2015
Odovzdanie posteru: 15 . júla 2015
Uzávierka prihlášok:  4. septembra 2015

Miesto konania

Fakulta architektúry STU, Namestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovensko.
Miestny organizačný výbor: Viera Joklová, Henrich Pifko, FA STU Bratislava.
Kontakt: najlepšie e-mailom na adresu organizačného výboru na FA (pifko@fa.stuba.sk alebo joklova@fa.stuba.sk). Môžete sa tiež obrátiť na konzorcium OIKONET na info@oikonet.org.

Poplatky

Registračný poplatok pre účastníkov je 100 eur (50 eur pre študentov).
To zahŕňa občerstvenie, obed a tlačenú kópiu zborníka.

Leták konferencie (anglický, pdf) nájdete tu ...


Viac informácií

Ak chcete viac informácií o konferencii, navštívte jej pravidelne aktualizovaný blog na oikonet-conference-bratislava.blogspot.com.es/... Relevantné informácie a odkazy naájdete aj na webovej stránke projektu OIKONET www.oikonet.org - na tomto webe nájdete aj prihlášku na odber spravodaja projektu. Videá (o.i. z predchádzajúcej konferencie) sú na YouTube, dianie môžeťe sledovať na Facebook-u či Twitteri.


oiko-c2 

Všimnite si

Pripravujeme

Zdravé domy
zdravý interiér

Bratislava, 14.-15. máj 2015

4. svetová konferencia o technickom a inžiniersom vzdelávaní

Bratislava, 2.-5. sept. 2015

Konferencia OikoNet "Global Dwelling"

Bratislava, 25. september 2015

Budovy s takmer nulovou potrebou energie (PD 2015)

Bratislava, október 2015

Vitajte na stránkach venovaných konferenciám na FA STU...

Nájdete tu informácie o pripravovaných podujatiach, napr. o WCTEE...

Viac informácií o Fakulte architektúry STU je na www.fa.stuba.sk ...