hhhi

Máj 2016, Brno

Zdravé domy 2016

Konferencia Zdravé domy začala svoju tradíciu v Brne a striedavo sa koná v Brne a v Bratislave (tu v kombinácii s konferenciou INTERIÉR). Príprava ročníka 2016 len začína, výzva na podávanie príspevkov bude publikovaná koncom jesene...

Termín a miesto konania:

máj 2016,  Fakulta architektury VUT v Brně  

Hlavné témy konferencie 

•pripravujeme ...

Organizátori

VUT v Brně / Sdružení hliněného stavitelství, o.s.
Fakulta architektúry STU Bratislava / BCD lab Body Conscious Design laboratory / občianske združenie ArTUR / Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj Fakulta architektury

Vedúci organizačného tímu

Organizačný tím

Vedecký výbor

Prof. Ing, arch, Róbert Špaček, CSc., Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Ing. PhD., doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., doc. Ing.arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Program konferencie

pripravujeme...

Publikovanie príspevkov

Registračný formulár >>>

Registrácia: ...
Konferenčné poplatky

....

Kontakt: healthyhouses2015@gmail.com

www.zdravedomy.sk, healthyhouses.eu, www.ozartur.sk, www.bcdlab.eu
 

Všimnite si

Vitajte na stránkach venovaných konferenciám na FA STU...

Nájdete tu informácie o pripravovaných podujatiach, napr. o WCTEE...

Viac informácií o Fakulte architektúry STU je na www.fa.stuba.sk ...