4. WCTEE

(World Conference on Technology and Engineering Education) je najdôležitejšou konferenciou, ktorú tohto roku pripravujeme na pôde našej fakulty. Jej témou sú "Inovácie v navrhovaní a vzdelávanie". Podrobnosti o tomto podujatí nájdete na  stránkach konferencie....

Pripravované podujatia

Vitajte na stránkach venovaných konferenciám na FA STU...

Nájdete tu informácie o pripravovaných podujatiach, napr. o WCTEE...

Viac informácií o Fakulte architektúry STU je na www.fa.stuba.sk ...